Satsa på vattenbilning

Är det så att ni har en byggnad eller något annat som har dålig betong som behöver tas bort så är vattenbilning ett bra sätt att gå tillväga på. På http://www.svenskvattenbilningsteknik.se/ finns ett företag som är experter på just detta. Vattenbilning innebär att man gör en bilning med just vatten som kommer ut i ett högt tryck. 

Denna stråle ser till att ta bort skadad betong eller cement på ett skonsamt så väl som ett effektivt sätt. Man kan även med denna metod se till att göra en så kallad selektiv borttagning. Då tar man bara bort den betong man inte vill ha kvar och annat material som armeringsjärn blir kvar utan att skadas. Att ta bort betong på detta sätt fungerar utmärkt på byggnader, broar, vägar och andra konstruktioner tillverkade i detta material.

Bilning med vatten

Om ni vill bearbeta betongytor och att det ska göra på ett skonsamt sätt så väl som ett effektivt sätt så är det vattenbilning ni ska satsa på. På https://www.svenskvattenbilningsteknik.se/, finns Svensk Vattenbilningsteknik som är ett företag med lång erfarenhet inom detta. De kan hjälpa er med allt från broar, byggnader, kajer, kärnkraftverk, hamnanläggningar och mycket mer. 

Metoden kallas även ibland för robotbilning. Med denna metod kan man skonsamt ta bort skadad betong eller betong som är gammal. Det som är bra är att vattnet som kommer ut i en stråle endast påverkar betongen och inte annat material. Om ni vill veta mer om denna metod så kan ni besöka Svensk Vattenbilningstekniks hemsida.

Licenssvetsning för bättre kvalitet

En svetsares arbetsuppgifter går ut på att svetsa samman saker. Det kan handla om stål eller andra metaller. Man använder sig då av olika sorters metoder och nu för tiden är det vanligt med en starkt robotiserad verksamhet, med starka inslag av automatisering.

Detta kräver givetvis fortfarande kompetens inom svetsning. Robot kan utföra saker som en människa inte kan, men en mänsklig svetsare kan definitivt saker robot inte klarar av. Ofta handlar det om väldigt tydlig specificerade uppdrag där svetsningen ska ske på ett specifikt sätt. Man måste därför ha tydlig kompetens så att man kan implementera den här typen av svetsning på ett mer industriellt sätt. Ett företag som varmt rekommenderas som dessutom utför licenssvetsning av olika typer finner ni här: https://www.jrlab.se/licenssvetsning

Ofta använder man då först ett "sample", där man tittar om svetsningen håller de krav som ställs för beställningen som har gjorts, och de specifikationer som är aktuella för just den här konstruktionen. Sedan kan man svetsa på löpandeband-princip med hjälp av väldigt effektiva robotar.

Licenssvetsning viktigt för kvalitetssäkring

Den mänskliga faktorn är dock väldigt viktig i sammanhanget. Om man missar att ha koll på roboten så kan den faktiskt göra utföra vissa misstag. Den kan bland annat skära igenom materialet, och det är ju inte riktigt poängen.

Det krävs alltså konsekvent övervakning och att den som övervakar processen vet vilka signaler som påskiner att någonting sådant är på gång.  Att använda sig av robotar kräver trots allt ganska stor kompetens inom svetsning. Roboten här är snarare ett verktyg än en ersättning för mänskliga svetsare.

Licenssvetsning innebär att man använder sig av licensierade svetsare. Det är viktigt att man anlitar folk med rätt kompetens för uppdraget. En licens säkerställer att så är fallet och är en kvalitetssäkring på de personer som du anlitar för uppdraget. Det är därför bra att alltid använda sig av licensierad kompetens för den här typen av hantverk.​