Att inneha ett privat lån

När man vänder sig till Internet hittar man många låneaktörer som kan erbjuda olika typer av lån. En av dessa är ett privat lån som kan fås för de flesta ändamål utan att man för den sakens skull måste motivera varför man ansöker. Till skillnad ifrån SMS-lån blir kostnaderna lägre eftersom man ofta får en mer förmånlig ränta med ett privat lån. Har man många SMS-lån kan det därför vara en god idé att lösa ihop dem alla till ett och samma privat lån för att få en bättre lånebild.

Om man har flera småkrediter i form av olika privat lån och innehar ett bolån kan man i sin tur även lösa in dessa privat lån i bolånet. Då kommer bostaden att fungera som säkerhet för det totala lånet. Man bör dock tänka till extra innan man gör detta, då man kan förlora sin bostad till banken om man underlåter att betala av det samlade lånet.

Vem kan ansöka om ett privatlån?

Oberoende av varför man behöver ett privat lån måste man ha fyllt 18 år. Man måste ha en fast bostad i Sverige där man är mantalsskriven, dit all korrespondens skickas ifrån låneaktören. I vissa fall är det möjligt att få ett privat lån beviljat även om man har betalningsanmärkningar, men då kan en säkerhet för lånet krävas. Om det privata lånet avser ett bilköp blir i så fall bilen en säkerhet som kan beslagtas av låneaktören i händelse av uteblivna betalningar.

Man måste även ha ett svenskt bankkonto som kan bekosta betalningarna. Detta bankkonto ska ha en relation till den fasta tjänst som man innehar så att man kontinuerligt får en utbetalad lön insatt på kontot. Hur stort privat lån som man får beviljat beror på storleken på inkomsten och på hur gammal man är. Detta utgör det risktagande som långivaren tar för att bevilja dig lånet.
Ett privat lån kallas även för ett blancolån, eftersom man lånar pengarna för det mesta helt in blanco och utan säkerhet.